Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 68

tel. 666 282 676, biuro@kominki24.org

Koszyk jest pusty
kominki menu
FAQ

~ Przepisy prawa regulujące „Instalacje kominkowe"

 
Piece i wkłady powinny być instalowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wskazówek producenta/dostawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza:
 
Prawo budowlane Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 1994r., Ustawa z dn. 07.07.1994r. z późn. zmianami.
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. W sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 z 2002r., poz. 609 z późn. zmianami.
 
Norma PN EN 13240 „Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe. Wymagania i badania”
 
Norma PN EN 13229 „Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania
 
                                 
                                                                                                                                               powrót do FAQ >>