Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 68

tel. 666 282 676, biuro@kominki24.org

Koszyk jest pusty
kominki menu
FAQ

~ Najczęstsze przyczyn niewłaściwego ciągu w kominie

Kilka najczęstszych przyczyn powowdujących problemy z ciągiem w kominie.

Jeśli do komina podłączony jest wkład kominkowy lub piec kominkowy pracujący w sposób ciągły wówczas ryzyko wystąpienia odwróconego ciągu w kominie jest znikome. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy to najczęściej objawiają się nieznacznym cofnięciem dymu z urządzenia, rzadziej ciągłym cofaniem dymu.
Najczęściej spotykane przyczyny wystąpienia opisywanych problemów to:

  • zatkany lub zablokowany kanał dymowy
  • niewłaściwa wentylacja
  • problemy związane z działaniem innego komina w tym samym pomieszczeniu, w tym np. wyciągu (okapu) kuchennego
  • niewłaściwy dobór urządzenia w stosunku do przekroju kanału dymowego komina w tym zbyt duży rozmiar paleniska otwartego
    niewłaściwy sposób zakończenia komina
  • zła izolacja termiczna komina
  • zbyt niska wysokość komina
  • zła lokalizacja wylotu komina w stosunku do płaszczyzn dachu oraz innych obiektów w terenie.

Każda z wyżej wymienionych przyczyn może powodować wystąpienie problemów w trakcie eksploatacji paleniska.

W jaki sposób wyeliminować powyższe zagrożenia:

Zatkany lub zablokowany kanał dymowy
Przy paleniskach opalanych paliwem stałym, obowiązkowo należy zlecać okresowe kontrole kominiarskie i czyszczenie komina cztery razy w ciągu roku. Jeśli dopuścimy do zaniedbań na tym tle może się okazać, że nadmiar sadzy, lub np. gniazda ptaków mogą powodować zawężenie lub całkowite zablokowanie przekroju kanału dymowego komina. Równocześnie z czyszczeniem komina należy pamiętać o wyczyszczeniu przyłącza z pieca jak również samego pieca.

Wentylacja
Prostym sposobem pozwalającym stwierdzić czy niewłaściwa wentylacja nie stanowi problemu, jest otwarcie najbliższego okna. Jeśli to pomoże i wyeliminuje dymienie, to właśnie najprawdopodobniej niewłaściwa wentylacja jest powodem złej pracy urządzenia. Zgodnie z przepisami do pomieszczenia w którym zainstalowane jest palenisko na paliwo stałe należy zapewnić dostęp świeżego powietrza realizowany przez otwór o przekroju netto co najmniej 200 cm2. Przy paleniskach o większej mocy, może okazać się że należy zapewnić dopływ powietrza większy niż minimum określone w przepisach.

Problemy związane z działaniem innego komina w tym samym budynku.
Jeśli w budynku znajduję się inny komin może okazać się że posiada on silniejszy ciąg kominowy i zakłóca pracę komina dymowego. Jeśli to możliwe (komin nie jest użytkowany) zablokuj wszelkie przyłącza. Jeśli nie jest to możliwe należy zatroszczyć się o poprawę wentylacji w budynku. Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku zainstalowania w budynku urządzeń wyciągowych (np. okapów kuchennych). Należy zadbać o to żeby zapewnić napływ świeżego powietrza do pomieszczenia w ilości, która będzie w stanie zrekompensować ubytki powietrza zassanego przez wyciąg.

Zbyt duży rozmiar paleniska otwartego
W celu sprawdzenia czy palenisko otwarte nie jest zbyt duże w stosunku do możliwości komina należy przesłonić materiałem niepalnym 1/3 powierzchni frontowego otworu paleniska. Jeśli powyższe pozwoli uzyskać poprawę, wówczas należy na stałe zmodyfikować wymiary otworu kominka otwartego bądź zamontować zamknięty kominek (wkład).

Zła izolacja termiczna komina.
Komin o przebiegu innym niż prostolinijny, narażony na wychładzanie zawsze będzie pracował na niższym ciągu. Komin który utrzymuje wysoką temperaturę pracy wolniej zarasta sadzą, ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia pożaru sadzy.

Niewystarczająca wysokość komina.
Ogólnie można przyjąć zasadę że im wyższy komin tym wyższy ciąg. Jeśli inne sposoby usprawnienia pracy paleniska zawiodą, przedłużenie istniejącego komina może okazać się niezbędne.

Niewłaściwy sposób zakończenia komina.
Często niewłaściwie dobrana nasada na kominie powoduje znaczne ograniczenie siły ciągu. Należy sprawdzić, czy problemy związane z eksploatacją urządzenia znikną po czasowym demontażu nasady. Jeśli tak, wówczas należy dobrać nasadę, która w mniejszym stopniu blokuje wypływ dymu.

Zła lokalizacja wylotu komina w stosunku do płaszczyzn dachu oraz innych obiektów w terenie.
Czasami lokalizacja komina, z racji na warunki terenowe i kierunek oddziaływania wiatru, może okazać się na tyle niekorzystna, że może doprowadzać do zakłóceń pracy paleniska. Pomocne wówczas może okazać się zamontowanie nasad dachowych, ograniczających wpływ zawiewania wiatru.

 

( porady pochodzą ze stony - www timkominy.pl)

 

powrót do FAQ >>